Odlomak

PRIDEVI
( Adjectives )

Pridevi su reči koje upotpunjuju značenje imenica pokazujući kakva je ili čija neka stvar ili lice o kome se govori.

  •     A noble person
  •     A red brick

Reči „noble i red“ opisuju karakter lica i boju stvari.
Pridevi u engleskom jeziku imaju isti oblik za tri roda u jednini i množini. Padeže menjaju kao i imenice, tj. pomoću predloga: little, little books, a little boy, itd.
Pridev stoji ispred imenice; tada se određeni ili neodređeni član odvaja od nje i stavlja ispred prideva: a house – a big house. Sasvim je logično sto se produženi neodređeni član an zamenjuje kratkom akad se nađe ispred prideva koji počinje suglasnikom. Medjutim, član ostaje nepromenjen ispred prideva koji počinje samoglasnikom: an apple – a little apple.

 

 

 
OBLICI

Pored izvornih prideva ( hot, dry, quick ) itd, u engleskom jeziku postoje takođe izvedeni pridevi koji se prave na četri različita načina :

a)    Od imenica dodavanjem nastavka: rain – rainy, hope – hopeful, wood – wooden…
b)    Od drugih prideva dodavanjem nastavka: red – redish, poor – poorly, comic – comical…
c)    Od glagola dodavanjem nastavka: move – movable, talk – talkative…
d)    Od priloga dodavanjem nastavka: upright, downward, itd…

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese