Odlomak

ISO(Međunarodna organizacija za standardizaciju) je svetska federacija nacionalnih tela za standarde (članica ISO-a). Rad na pripremanju maeđunarodnih standarda odvija se u ISOtehničkim komitetima. Svaka članica ISO-a, kada je zainteresovana za predmet rada nekog od osnovanih tehničkih komiteta, ima pravo da delegira svoje predstavnike u

taj komitet. U ovom radu učestvuju međunarodne organizacije, vladine i nevladine, koje su povezane sa ISO-om.

ISOblisko sarađuje sa Međunarodnom elektrotehničkom komisijom (IEC)

u vezi sa svim pitanjima standardizacije u oblasti elektrotehnike.

Osnovni zadatak tehničkih komiteta je pripremanje međunarodnih standarda. Nacrti međunarodnih standarda koje su usvojili odgovarajući tehnički komiteti dostavljaju se članicama tih komiteta radi glasanja. Da bi međunarodni standard bio objavljen, potrebno je da ga odobri najmanje 75 % članica koje glasaju.ISO 9001preipremio je tehnički komitet ISO/TC 176,,

Menadžment kvalitetomi obezbeđenje kvaliteta,Potkomitet SC 2,Sistemi kvaliteta.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese