Odlomak

Razvoj informaciono-komunikacione tehnologije uslovio je brojne promejne u tradicionalnom načinu poslovanja. Eksplozija interneta na globalnom nivou je dovela do mnogobrojnih promjena koje su se reflektovale u brzom protoku informacija, prevazilaženju vremenskih i jezičkih barijera, brisanju lokalnih i regionalnih granica, napuštanju tradicionalnih i uvođenju novih oblika poslovanja i komunikacija.
Internet tehnologije su potpuno otvorile vrata konceptu elektronske ekonomije time što su omogućile kreiranje inovativnih poslovnih pristupa u domenu prodaje, kupovine i internom kreiranju poslovnih procesa. Ovakav trend promjena u poslovanju ima za posljedicu da se klasično poslovanje ubrzano seli na elektronsku infrastrukturu. Poslovanje putem interneta predstavlja generalni koncept pod kojim se podrazumijeva svaka vrsta razmjene poslovnih transakcija u kojoj strane učestvuju elektronskim putem, preko računarskih mreža, umjesto razmjene klasičnih dokumenata ili direktnih fizičkih kontakata.
-Istorija elektronskog bankarstva

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari