Odlomak

Privredno društvo je pravno lice koje osnivaju pravna i/ili fizička lica radi obavljanja djelatnosti u cilju sticanja dobiti. Prave forme privrednih društava su: ortačko društvo, komanditno društvo, društvo sa ograničenom odgovornošću i akcionarsko društvo. Privredno društvo osniva se na neodreĎeno vrijeme, ako u osnivačkom aktu nije odreĎeno da društvo traje do odreĎenog vremena, nastupanja odreĎenog dogaĎaja ili postizanja odreĎenog cilja. Privredno društvo može obavljati sve zakonom dozvoljene djelatnosti. Osnivanje. Privredna društva osnivaju se osnivačkim aktom koji ima formu ugovora o osnivanju, ako ga osniva više osnivača, ili odluke o osnivanju, ako ga osniva jedan osnivač. Lica koja u smislu ZPD osnivaju privredno društvo su osnivači društva. Svi osnivači privrednog društva potpisuju osnivački akt. Osnivački akt se mora notarski obraditi.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 15 stranica
  • Privredna društva -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Pravo
  • Bosna i Hercegovina,  Banja Luka,  Univerzitet za poslovne studije u Banja Luci  

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari