Odlomak

Kao subjekti poslovnih aktivnosti smatraju se fizička i pravna lica koja u privredno-pravnom prometu mogu da se pojave kao nosioci prava i obaveza. Subjekti privrednih aktivnosti obavljaju delatnost: sistematski, tj. trajno, stručno i profesionalno, tj. u vidu zanimanja i radi sticanja dobiti. Ovi subjekti mogu biti organizovani u inokosnom organizacionom obliku, u vidu radnje, ili bez ovog oblika, kao preduzetnici, i u kolektivnom organizacionom obliku sa svojstvom pravnog lica-u vidu privrednog društva u najširem smislu reči.

Najveći broj privrednih subjekata neposredno obavlja neku od privrednih delatnosti, što je u praksi i najčešći slučaj, dok određeni broj privrednih subjekata, koji su po svojoj pravnoj prirodi organizovani u obliku udruživanja, obavljaju takvu vrstu privredne delatnosti kojom doprinose unapređenju poslovanja svojih udruženih članova.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari