Odlomak

Uvod
Seminarski rad obrađuje temu privremenog uvoza I izvoza robe kao I njene vidove, sa više aspekata. U prvom dijelu ćemo pomenuti ATA karnet, u drugom dijelu o privremenom uvozu I postupku privremenog uvoza, u trećem o postupku pasivnog oplemenjivanja koji objašnjava značaj I pojam privremenog izvoza a u četvrtom o aktivnoj I pasivnoj politici koja je jako značajna za uvoz I izvoz.
Postoje mnogi razlozi zašto je svaka zemlja zainteresovana za uključivanje u međunarodnu razmjenu. Najvažniji je taj što razvoj društvenih proizvodnih snaga izaziva specijalizaciju proizvodnje i proizvodnju robe u velikim količinama pa tržište postaje preusko za njihov plasman. Zbog toga je potrebno pronalaziti nova tržišta, što se postiže izvozom roba. Osim toga, izvozom se ostvaruju devizna sredstva, koja mogu poslužiti za uvoz deficitarnih roba ili proizvoda koji se u vlastitoj zemlji ne proizvode radi zadovoljavanja potražnje u zemlji. Uvoz je privredna aktivnost koja se sastoji od nabave roba, usluga ili kapitala iz inozemstva na teritorij vlastite države. Iz budžetske perspektive pod uvozom se smatra samo ono što je prošlo carinu I za što su plaćeni svi carinski doprinosi.
Države najčešće uvoze onu robu koju njihova vlastita industrija ne može proizvesti efikasno I jeftino, ali I sirovine I dobra koja im nisu dostupna unutar vlastitih granica. Na primjer brojne zemlje moraju uvoziti naftu, jer je nemaju ili nemaju dovoljno da zadovolje potražnju. Uz izvoz, uvoz čini okosnicu međunarodne trgovine. Što je veća vrijednost uvoza u neku zemlju, u odnosu na vrijednost izvoza, to je negativniji njen vanjsko trgovinski bilans. Uvoz zajedno sa izvozom formira trgovinski balans koji bilježi ravnotežu transakcija, u I iz zemlje. Veći izvoz od uvoza povećava vrijednost domaće valute I njen bruto domaći proizvod, zbog toga je korisna podrška procesu ekonomskog rasta.

1. ATA Karnet
ATA karnet je jednostavan međunarodni carinski dokument koji omogućava privremeni uvoz najvažnijim grupama roba kojima se trguje u svijetu. ATA karnetom roba cirkuliše neocarinjena za period od jedne godine u slučaju kada je na carinskom području zemlje koja je prihvatila Konvenciju o privremenom uvozu i to bez popunjavanja nacionalnih carinskih isprava, plaćanja carine ili polaganja depozita, što inače slijedi u redovnom postupku za privremeni izvoz, odnosno uvoz. U svijetu, ATA karnet je sinonim pasoša za robu. ATA je skraćenica. To je kombinacija početnih slova francuskih riječi “Admission Temporaire” i engleskih riječi “Temporary Admission”, što znači privremeni uvoz.
Pojednostavljivanje carinskih postupaka korišćenjem jedne isprave za sve carinske transakcije (privremeni izvoz, tranzit, privremeni uvoz, ponovni izvoz i ponovni uvoz). Plaćanje carine i drugih dažbina, poreza ili polaganja depozita, uobičajeno kod privremenog uvoza u pojedinačnu zemlju postaje nepotrebno. Važenje ATA karneta do jedne godine omogućava njegovo višestruko korišćenje za privremeni uvoz u jednu ili više zemalja članica ATA sistema sa istom robom. Za carinu ATA karnet znači manje administracije i sigurnost da će naplatiti uvozne dažbine, ne bude li ponovnog izvoza.
Karnete izdaju isključivo privredne komore, članice međunarodnog ATA garantnog lanca.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 10 stranica
  • Carinsko poslovanje Prof. dr Sreten Grebović
  • Školska godina: Prof. dr Sreten Grebović
  • Seminarski radovi, Skripte, Menadžment
  • Crna Gora,  Herceg Novi,  Fakultet za menadžment u Herceg Novom  

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese