Odlomak

Srbija je ostvarila značajan napredak u razvijanju funkcionalnog okvira za podršku MSP. Meñutim, pored toga što realizacija podrške nije koherentna i dosledna, podrška nije dovoljno prilagoñena specifičnostima preduzetništva žena. Stoga je potrebno unaprediti institucionalni okvir za preduzetništvo žena. U tom smislu je najpre neophodno da se na nivou Vlade RS ostvari tešnja meñuresorna saradnja, pre svega izmeñu Ministrastva finasija i privrede i Uprave za rodnu ravnopravnost Ministrastva rada, zapošljavanja i socijalne politike, ali i drugih relevantnih ministarstava putem formiranja meñuresornog tima koji bi, pored predstavnika nadležnih ministarstava, uključivao i nezavisne stručnjake i predstavnike udruženja koja zastupaju interese preduzetnika i OSI. Ovaj tim bi zajednički izradio posebnu strategiju/akcioni plan za razvoj preduzetništva žena, uzimajući u obzir specifične potrebe OSI preduzetnica.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 38 stranica
  • Preduzetnistvo doc.dr Andrea Bučalina Matić
  • Školska godina: doc.dr Andrea Bučalina Matić
  • Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Fakultet Političkih nauka  

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari