Odlomak

Lokalna samouprava je autonomni sistem upravljanja lokalnim zajednicama, konstituisanim na užim delovima državne teritorije. Ona je istovremeno originerna i osnovna organizacija vlasti. Razvijenost lokalne samouprave je i jedan od uslova demokratije i pravne države. Kako je samouprava lokalnim zajednicama pravo građana obično garantovano ustavom, za državu ono znači obavezu da stvori uslove za kontinuirano funkcionisanje lokalne zajednice kao celine.
U procesu sveobuhvatne reforme društva, tranzicije ekonomskog, političkog i pravnog sistema ka efektivnijoj i efikasnijoj institucionalnoj strukturi, kao posebno pitanje nameće se decentralizacija vlasti u Republici Srbiji. Država je, vremenom, postala balast i „udaljeno mesto“ za donošenje odluka koje su neposredno vezane za život pojedinca u njoj.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari