Odlomak

UVOD
U svakodnevnoj poslovnoj komunikaciji često se pominje riječ projekat. Međutim, ne mogu se sve aktivnosti podvesti pod definiciju projekta. Do zabune dolazi iz razloga što različite organizacije koriste različitu terminologiju. Kada se riječ projekat ukorijeni unutar organizacije, teško će se ispraviti njeno značenje.
Projekat je nešto što je jedinstveno, što se ne ponavlja i dešava se samo jedan put. Npr. aktivnosti u proizvodnom pogonu ne predstavljaju projekat iz razloga što se konstantno ponavljaju i postaju rutina. Međutim, uvođenje nove mašine ili softvera u cilju unapređenja poslovanja, smanjenja troškova i postizanja drugih ciljeva preduzeća može se kvalifikovati kao projekat.
Svaki projekat ima svoje faze: iniciranje, planiranje, realizaciju i završetak. Faze moraju biti precizno i tačno određene jer svaka naredna ovisi o prethodnoj. Planiranje projekta je najkompleksnija faza projekta. To je proces odabiranja zadataka i ciljeva, te akcija i metoda kojima bi se isti ostvarili. Zahtijeva donošenje odluka koje mogu značiti uspjeh ili neuspjeh. Planiranje je ujedno i temeljna menadžerska funkcija. Planovi bi trebali osigurati racionalan pristup ostvarivanju prethodnih ciljeva određenim u fazama koje su prethodile tom procesu.
Planiranje podrazumijeva niz odluka koje se zasnivaju na prikupljanju i analizi podataka. Područje planiranja obuhvata širok raspon različitih pristupa, uključujući i strateško planiranje, planiranje programa i operativno planiranje.
Ključni razlog zašto organizacije planiraju je taj što im planiranje pomaže da ostvare ciljeve. Drugim riječima, kvalitetno planiranje pridonosi organizacijskom uspjehu, pa se može reći da je osnovna svrha planiranja upravo uspjeh organizacije.
Cilj ovog seminarskog rada je istaknuti značaj faze planiranja u upravljanju projektima kroz detaljnu analizu dvadeset procesa grupe planiranje.

1 POJAM I KARAKTERISTIKE PROJEKTA
Projekat ili projekt (lat. proiectum — bačen unaprijed) je jedinstveni proces, sastavljen iz niza aktivnosti definisanih početkom i krajem, kao i ljudskim, finansijskim i drugim resursima, koji ispunjava određene uslove. Svaka od planiranih aktivnosti unutar jednog projekta ima za cilj zadovoljenje ukupnih potreba klijenta.
Prema drugoj definiciji projekat je privremeni napor preduzet da se kreira jedinstveni proizvod, usluga ili rezultat. „Privremena priroda projekata ukazuje na točno određeni početak i kraj. Kraj se dostiže kad su postignuti projektni ciljevi ili kada se projekt prekida zato što se njegovi ciljevi neće ili ne mogu ostvariti ili kad više ne postoji potreba za projektom.“ (Project Management Institute, 2008, str. 5).
Možemo definisati mnoge karakteristike projekata, koje su specifične za svaki projekat posebno. Ipak, i pored posebnosti svakog projekta, samim tim i njegovih karakteristika, postoje osobine koje su zajedničke i prepoznatljive za sve tipove projekata. To su: cilj, rokovi, kompleksnost, obim i priroda zadataka, resursi, organizaciona struktura, te informacioni i kontrolni sistem.
1.1 UPRAVLJANJE PROJEKTIMA
Upravljanje projektima je primjena znanja, vještina, alata i tehnika na projektne aktivnosti sa ciljem ispunjenja zahtjeva zainteresovanih strana i očekivanja od projekta. „Koncept upravljanja projektom je naučno zasnovan i u praksi potvrđen koncept. Ovaj koncept koristi odgovarajuće metode organizacije, planiranja i kontrole kojima se vrši racionalno usklađivanje svih potrebnih resursa i koordinacija obavljanja svih potrebnih aktivnosti, da bi se projekat realizovao na najbolji mogući način.“ (Šušić, 2010, str. 15)
Upravljanje projektom podrazumijeva oblasti znanja koja zajedno sa grupama procesa daju 42 logički grupisana procesa. „Upravljanje nekim projektom tipično uključuje:
Identificiranje zahtjeva
Imenovanje različitih potreba, mogućih problema i očekivanja zainteresiranih strana tijekom planiranja i provođenja projekta
Balansiranje suprotstavljenih ograničenja koja uključuju, ali nisu ograničena na: opseg, kvalitetu, vremenski raspored, budžet, resurse i rizik“ (Project Management Institute, 2008, str. 6).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari