Odlomak

Uvod

Rekreacija predstavlja značajan vid aktivnosti u savremenom svetu, iz razloga što celokupnom čovečanstvu preti bolest civilizacije – hipokinezija. Sama reč rekreacija potiče od latinske reči recreo – ponovo stvarati, ponovo proizvoditi, obnavljati; recreatumobnavljati, osvežiti, okrepiti, podsticati.
Animacija predstavlja granu rekreacije. Poreklo animacije seže daleko u prošlosti. Svako društvo je imalo neki vid animacije, kao na primer pre 2000god., u staroj Grčkoj i Rimu, kada je sport bio deo svakodnevnice drevnih Grka i Rimljana. Možemo reći da svaki sport i igra ima funkciju da spaja ljude, pa bi smo mogli povući paralelu između reči animacija i komunikacija.
U zavisnosti od mesta, cilja i same aktivnosti, postoje određeni programi animacije. U ovom radu biće prikazani primeri programa animacije u turizmu, rekreativnim nastavama i dečijim rođendanima.

 

Teorijski okvir rada

Definisanje osnovnih pojmova

Animacija – izraz animacija potiče od grčke reči anima što znači duša i animare što znači oživeti. U engleskom jeziku reč „animation“ označava oživljavanje i nadahnuće. Prema tome značenje izraza animacija bilo bi: oživljavanje doživljaja savremenog otuđenog čoveka u njegovom slobodnom vremenu, godišnjem odmoru…

  • Šta je animacija?
  • Animacija je podsticaj.
  • Animacija je usmerena prvenstveno na grupe ljudi.
  • Animacija stvara i poboljšava kontakte među ljudima.
  • Animacija stvara raznovrsne oblike odnosa među ljudima.
  • Animacija je odgovor na čovekove potrebe.
  • Animacija je usluga, servis usluga.
  • Animacija je područje rada turističkog animatora.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Više u Sport

Komentari