Odlomak

Promet je ukupnost razliĉitih prijevoznih, poštansko-telegrafsko-telefonskih usluga, koje kao samostalne gospodarske djelatnosti imaju korisni uĉinak u premještanju materijalnih dobara, prijevozu ljudi, prijenosu vijesti i izmjeni misli.Promet u svim fazama omogućava funkcioniranje trţišta i ima
nezamjenljivu ulogu, bilo da se odvija kretanjem putnika i robe kao fiziĉki promet (fiziĉka mobilnost) ili kao virtualni putem elektronskim medija 2
( virtualna mobilnost). Povijest prometa je veoma dugotrajna a zapoĉela je pojavom jednostavnih pretpovijesnih vozila a
razvila se sve do nadzvuĉnih putniĉkih aviona koje danas posjedujemo.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari