Odlomak

Promocija zdravlja je definisana kao proces kojim se poboljšava sposobnost ljudi da povećaju kontrolu nad sopstvenim zdravljem i zdravljem svojim bližnjih, kako bi ga unapredili i očuvali. Ona podrazumijeva interakciju između ljudi i njihove životne sredine, kombinujući lične izbore sa socijalnom odgovornošću u cilju kreiranja zdrave budućnosti. (Svjetska zdravstvena organizacija – SZO).
Promocija zdravlja je od suštinskog značaja za razvoj održivih sistema zdravstvene zaštite kao i pitanja povezivanja, koordinacije i integracije zdravstvenih politika sa zdravstvenim i vanzdravstenim sektorom. Ona je integrisana u koncept novog javnog zdravlja i podrazumijeva sveobuhvatan pristup cjelokupnoj populaciji, sa dominantnim fokusom na zdravoj populaciji. U konceptu promocije zdravlja sadržan je stav da korijeni bolesti leže u društvenim strukturama i okolnostima i da je zbog toga individualni izbor ponekad iluzoran.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese