Odlomak

UVOD

Cilj ovog rada je prikazati pojam i tipove dubinske analize i njegovu primenu i značaj prilikom provere i ocene poslovno- finansijskog kredibiliteta. Ocena kredibiliteta će se izvršiti kroz dubinsku analizu poslovanja (engl. due diligence) koja podrazumeva detaljnu spoznaju, preispitivanje i vrednovanje poslovanja preduzeća sa svih aspekata, uključujući procenu koristi i šteta, te obaveza i odgovornosti koje su u vezi sa potencijalnim investicijama preduzeća, i u konačnici određivanje smera razvoja preduzeća u budućnosti.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari