Odlomak

Ljudsko ponašanje ne može da se predvidi niti objasni samo na osnovu temperamenta ili drugih telesnih osobina. Ako ne postoji snaga koja pokreće organizam da obavlja aktivnosti, ne samo da ne bi moglo da se predvidi ponašanje pojedinca već, ne bi bile maksimalno iskorišćene druge osobine i potencijali ličnosti.
Sve opšte psihološke teorije, teorije ličnosti, pa i teorije koje se bave užim segmentima psihičkog života, susreću se sa pitanjem šta je izvor, pokretač ljudske aktivnosti. U potrazi za odgovorom na to pitanje polazi se uglavnom od relativno prihvaćenih uverenja da su: a) motivi pokretačke snage koji izazivaju na aktivnost, određuju njenu usmerenost, snagu, trajanje, a u isto vreme oni su osnovne strukturno-dinamičke komponente ličnosti; b) svojim dinamičkim svojstvima motivi utiču funkcionalno-motivacione vrednosti ostalih komponenti ličnosti, koje primerno nisu motivacione.
Pitanje izvora i pokretača ljudskih aktivnosti posebno je bitno za psihološka saznanja primenjena u raznim oblastima kako društvenog tako i individualnog života- u privredi, obrazovanju, politici, kulturi, sportu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Sport

Komentari

Click to access the login or register cheese