Odlomak

Poslovni događaji koji utiču na imovinu preduzeća nazivaju se ekonomske promene. Poslovni događaji mogu menjati ekonomske promene u: visinu i sastav; ili samo sastav. Pošto se imovina preduzeća prerzentuje u bilansu tako svaka promena koja nastane nakon sastavljenog bilansa menja i sam bilans. Zato se ekonomske promene u literaturi često nazivaju i bilansne promene.

2. EKONOMSKE PROMENE
Ekonomske promene mogu se podeliti u četiri grupe i to:
1. Promene koje povećevaju aktivu i pasivu za isti iznos,
2. Promene koje smanjuju aktivu i pasivu za isti iznos,
3. Promene koje menjaju sastav aktive, a pasivu ostavljaju nepromenjenom, i
4. Promene koje menjaju sastav pasive, a aktivu ostavljaju nepromenjenom

Promene koje povećevaju aktivu i pasivu za isti iznos
Povećanje aktive i pasive za isti iznos može nastati usled: povećanja uloga vlasnika, zaduženja kod poverilaca i usled prihoda.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari