Odlomak

1. UVOD

Računovodstvo je skup postupaka čiji je zadatak vrednosno i količinsko obuhvatanje, kao i kontrola tokova novca i učinaka vezanih za preduzeće. Po nekim autorima, računovodstvo predstavalja nauku o evidentiranju, razvrstavanju poslovnih transakcija i događaja prvenstveno finansijskog karaktera i veštinu sastavljanja izveštaja značajnih za određeni subjekt, kao i analize prezentovanih transakcija i događaja i prenošenje rezultata licima koja moraju doneti odluku ili dati ocenu.
Iz iznetih definicija se može zaključiti da računovodstvo ima svoje dve dimenzije, internu i eksternu. S tim u vezi računovodstvo mora da obezbedi podršku upravi preduzeća u eksternom i internom smislu. U svom eksternom smislu računovodstvo je usmereno na okruženje, praćenje odnosa koji se permanentno dešavaju između preduzeća i okruženja i ispunjavanje informacionih zahteva eksternih korisnika, pa se može definisati kao finansijsko računovodstvo, dok u svom internom smislu računovodstvo, koje ima za cilj da zadovolji potrebe uprave preduzeća za informacijama koje su vezane za unutrašnji život i rad preduzeća, možemo definisati kao upravljačko računovodstvo.
Računovodstvo se sastoji iz sledećih delova: knjigovodstva, računovodstvenog upravljanja, računovodstvene kontrole i računovodstvene analize.

2. ISTORIJSKI RAZVOJ RAČUNOVODSTVA

Računovodstvo se razvilo tokom dugog perioda vremena, kao potrebe donosioca poslovnih odluka za informacijama u privredi i u vladi. Rukovodioci (donosioci poslovnih odluka) deluju u kompleksnom ekonomskom okruženju, koje se stalno dinamički menja. Informacione potrebe donosioca odluka zajedno sa okruženjem, kao i savremeno računovodstvo moraju se stano adaptirati, da bi zadovoljili novonastale potrebe. Računovodstvo je jednako vitalno i dinamično kao i društvo kome služi. Da bi dobro funkcionisalo mora se adaptirati zahtevima organizacija i promenama moderne tehnologije. Najbolji primer za to je industrijska revolucija. Industrijska revolucija je učinila da računovodstvo pruži informacije o kretanju troškova širokog varijeteta roba, proizvedenih u ogromnim količinama u velikim preduzećima, koja koriste kompletnu opremu. U početku je računovodstvo služilo malim preduzećima koja su ručno proizvodila ograničen broj proizvoda. Danas mnogi vlasnici dobijaju kvartalne izveštaje o poslovaju svojih preduzeća. Da bi obuhvatilo mnogo veći obim informacija, računovodstvo se prvo prilagodilo mehaničkim, zatim električnim i na kraju elektronskim sredstvima za obradu podataka. Iako se računovodstvo razvijalo da bi zadovoljilo potrebe donosioca poslovnih odluka, veći njegov deo ostao je neizmenjen. Mnogi od današnjih problema su ostali isti kao i oni sa kojima su se susretali donosioci poslovnih odluka u proslošti.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari