Odlomak

KONTNI OKVIR ZA BANKE I DRUGE FINANSIJSKE ORGANIZACIJE
Skraćena radna verzija

KLASA 0 – GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI

Gotovina i gotovinski ekvivalenti:
000 – Tekući račun
001 – Gotovina u blagajni u dinarima
002 – Ostala novčana sredstva u dinarima
004 – Devizni računi kod drugih banaka
005 – Devizni računi kod inostranih banaka
006 – Gotovina u blagajni u stranoj valuti
007 – Ostala novčana sredstva u stranoj valuti
008 – Zlato i ostali plemeniti metali

Depoziti kod NBS:
010 – Obavezne rezerve kod Narodne banke Srbije
011 – Hartije od vrednosti kod Narodne banke Srbije
050 – Potraživanja od NBS za poslato zlato

KLASA 1 – KREDITI I PLASMANI BANKAMA

Krediti i plasmani bankama i drugim finansijskim organizacijama u dinarima:
100 – Opozivi krediti i plasmani u dinarima dati povezanim bankama
101 – Opozivi krediti i plasmani u dinarima drugim bankama
102 – Kratkoročni krediti i plasmani u dinarima povezanim bankama
103 – Kratkoročni krediti i plasmani u dinarima drugim bankama
110 – Potraživanja za kamatu u din od zavisnih povezanih banaka
111 – Potraživanja za kamatu u dinarima od drugih banaka (dospela kamata)
113 – Dospela naknada od povezanih banaka u din
114 – Dospela naknada od ostalih banaka u din
120 – Dugoročni krediti i plasmani u dinarima povezanim bankama
121 – Dugoročni krediti i plasmani u dinarima drugim bankama
130 – Ostali finansijski plasmani u dinarima povezanim bankama
131 – Ostali finansijski plasmani u dinarima drugim bankama (čekovi i menice.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 10 stranica
  • Računovodstvo -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Vršac,  UNIVERZITET MEGATREND - Fakultet za poslovne studije u Vršcu  

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari