Odlomak

Čovjek je uvijek imao potrebu na računa. Činjenica da je potreba za računanjem stara koliko i samo ljudsko društvo nameće zaključak da je snalaženje čovjeka u njegovoj okolini uslovljavalo pojavu računanja. Ni danas čovjek ne može da izađe na ulicu a da nema potrebu da primjeni neku od računskih operacija. Računanje je sastavni dio svakodnevnog čovjekovog života bez obzira na kojem kraju planete se nalazio i čime se bavio.

Živimo u modernom svijetu medija i dostupnosti mnogih informacija. Čak i „mala djeca“ uspješno barataju savremenim sredstvima komunikacije, pa samim tim brže saznaju mnoge informacije za razliku od njihovih vršnjaka prije dvadesetak i manje godina. Vrlo lako dolazi se do mnogih sadržaja, pa tako i do sadržaja koji se izučavaju u školi.

To bi trebalo da znači i brže i samostalnije učenje. Ipak, smatram da se mnoga znanja u nastavnom procesu još uvijek najuspješnije uče neposredno od nastavnika i da je njegova živa riječ još uvijek neprevaziđeno ili bar neizostavno sredstvo obrazovanja i vaspitanja.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pedagogija

Više u Skripte

Komentari