Odlomak

Krivičnim delima protiv čovečnosti i međunarodnog prava, među kojima se nalaze i ratni zločini krše se međunarodni ugovori, sporazumi i konvencije kao i ratna pravila o ponašanju zaraćenih strana kako prema ratnim zarobljenicima, ranjenicima, bolesnicima tako i prema civilnom stanovništvu zahvaćenom ratnim dejstvima. Ta krivična dela nastaju i definišu se donošenjem određenih međunarodnih pravila kojima se propisuju određene obaveze i zabrane u ponašanju zaraćenih strana. Ova pravila prvi put donose i određeni stepen zaštite i neboračkom stanovništvu, ali donekle ograničavaju i do tada apsolutnu slobodu država u pogledu otpočinjanja i vođenja ratova. Tri su značajna perioda u pogledu razvoja međunarodno regulisanog prava u ratnim sukobima, a to su period do Prvog svetskog rata, period između ratova (1918-1945) i treći period koji počinje od završetka Drugog svetskog rata.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese