Odlomak

UVOD
Baselski sporazum o kapitalu (Basel II) je dokument donesen od strane Baselskog odbora za superviziju banaka u aprilu 2004. godine, a čija je službena primjena u nacionalnim bankovnim sustavima zemalja članica Baselskog odbora započela 31. 12. 2006. godine. Osnovni cilj Baselskog dokumenta na mikrorazini je usklađivanje strategije rizika i vlastitog
kapitala banaka, a na makrorazini održavanje sigurnosti i stabilnosti međunarodnog bankovnog sustava.
Njegova primjena u poslovanju banaka implicirana je s poslovnom praksom, odnosno izazvat  će značajne konzekvencije za poslovanje poduzeća. Primjenom Baselskog dokumenta dobivanje kredita od finansijskih institucija postaje složenije i neizvjesnije, a što izravno utječe na politiku poslovanja i uspješnost preduzeća. Istodobno, Basel II implicitno sadrži odgovore i smjernice kako se preduzeća mogu pripremiti i prilagoditi promjenama na tržištu banaka, odnosno utjecati na poboljšanje svog internog rejtinga kako bi stekla povoljniji položaj u poslovnom odnosu s bankom.

Seminarski rad se sastoji iz četiri dijela.
U prvom dijelu će se definisati Basel II, te objasniti njegov pojam i vrijeme usvajanja Basela II, te ukazati na potrebe poznavanja područja i primjene Basela II.
Poznavanje područja i primjene Basela II detaljnije će biti predstavljeno u drugom dijelu seminarskog rada. Od presudnog je značaja da banke i preduzeća postanu svjesni svih mogućnosti i obveza koje proizlaze iz Basela II kako bi mogla donijeti utemeljenu odluku o tome koji pristup primijeniti.
Razlozi za i protiv primjene Basela II u bankama i preduzećima bit će predstavljeni u trećem dijelu seminarskog rada.Ovdje će se ukazati na to koje su to prednosti a koji nedostaci koje Basel II donosi svojom primjenom u bankama i preduzećima.
U četvrtom dijelu navodi se primjer usvajanja direktive o zakonu o visini kapitala banaka.  To ukazuje da će se Europskom direktivom regulirat koliko kapitala banke moraju izdvajati radi pokrića rizika.

Cilj rada je ukazati na značaj primjene Basela II u bankama i preduzećima, te ukazati na prednosti i kvalitete u poslovanju koje on pruža.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari