Odlomak

Svaka materija ili predmet određen kategorijama otpada propisanim Zakonom o otpadu koji vlasnik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti je OTPAD. (Tehnički aspekti održivog razvoja)

Još od prvih zajednica ljudi su stvarali otpad ali je on postao veliki problem tek u novije vrijeme. Razvojem i pretvaranjem društva u potrošačko, vrste otpada su se mijenjale a količina uvećavala.

Bilježi se stalni porast količine nastalog otpada usled ekonomskog rasta i rastuće potrošnje. Djelovanje otpada može uzrokovati emisije u vodu, zemljište i vazduh, koje mogu uticati na zdravlje ljudi i na okolinu, a količina uticaja zavisi o količini i svojstvima otpada i  načinu na koji se upravlja njime.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 16 stranica
  • Ekologija prof. dr Ibro Skenderović
  • Školska godina: prof. dr Ibro Skenderović
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekologija
  • Srbija,  Novi Pazar,  UNIVERZITET U NOVOM PAZARU - Departman za tehničke nauke  

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari