Odlomak

Red vožnje

Za jednu gradsku autobusku liniju potrebno je sačiniti red vožnje. U tu svrhu izvršeno je sistematsko brojanje putnika i dat je dijagram mjerodavnih vrijednosti protoka po času u toku dana, ka i zahtjevi u pogledu komfora izražen koeficijentom iskorišćenja kapaciteta na karakterističnoj dionici.
Elementi linije su: dužina L= 5km, prosječna brzina obrta u toku dana V0=16 km/h, kapacitet vozila je m=100 mjesta/vozilu.
Uključivanje, isključivanje i čekanje vozila odvija se na terminusu ˝A˝.
Potrebno je odrediti:

1. Dijagram mjerodavnih vrijednosti protoka po časovima u toku dana;
2. Porediti periode vremena karakteristične za izradu reda vožnje;
3. Izračunati osnovne elemente reda vožnje i to:

  • broj vozila za svaki period vremena,
  • vrijeme obrta i
  • interval za svaki period vremena;

4. Napraviti tabelu ulaznih veličina za izradu reda vožnje;
5. Prema izračunatim veličinama nacrtati grafik reda vožnje za datu liniju;
6. Izraditi red vožnje za otpravjike na terminalu ˝A˝;
7. Izraditi red vožnje za odabrano vozilo za čitav period rada;
8. Napraviti raspored rada osoblja za jedan dan, grafički i analitički;
9. Izračunati efekat rada linije u toku dana i to:

  • časove rada Hr,
  • broj obrta no,
  • broj kolakilometara,
  • broj mjestokilometara;

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Saobraćaj

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese