Odlomak

Present simple tense tvori se pomoćnim glagolom „To do“. Taj pomoćni glagol u ovom glagolskom vremenu može imati dva temeljna oblika, a iza pomoćnog glagola uvijek dolazi glavni glagol u infinitivu. Oblici pomoćnog glagola mogu biti:

1.Do

2.Does.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari