Odlomak

Под појмом робе подразумевамо корисни производ људског рада који задовољава свакодневну човекову потребу и који се размењује на тржишту. Односно она је предмет било које претоварно-транспортне манипулације. [1]

Роба представља све предмете примљене ради извршења превоза до момента испоруке истих примаоцу. Врста робе је важан фактор који утиче на избор типова возила. Роба се може класификовати по низу обележја: начину утовара и истовара, габаритним димензијама (комадну, гомиласту, рифузну- расуту, наливајућу).

Комадна роба може бити са амбалажом – таром и без амбалаже. Амбалажа или тара намењена је обезбеђењу и чувању робе и спречава мањкове, оштећења у току утовара, превоза, истовара и она мора одговарати врсти и особености робе. Она се по степену твроће дели на тврду, полутврду и меку. Амбалажа може бити намењена за једнократно или вишекратно коришћење. Такође амбалажа може бити специјална (једна врста робе или неколико врста сличних роба) и стандардна (за све врсте роба). [1]

У зависности од услова за извршење транспорта и складиштења, роба се може поделити на обичну (роба која при транспорту, утоварно-истоварним операцијама и складиштењу не изискује посебне услове и која се може транспортовати у возилима опште намене – са товарним сандуком) и специфичну (роба која изискује примену посебних мера за чување и безбедан превоз, утовар-истовар и смештај – складиштење робе).

Специфична роба се може поделити на: [1]

  • вангабаритну (спада роба која смештена у возило надмашује допуштену висину и ширину возила. Превоз вангабаритне робе и робе велике масе подлеже режиму специјалних дозвола за ванредни превоз).
  • опасна роба (спадају све робе које захтевају спровођење одређених мера за време транспортовања или складиштења јер могу бити разлог повреде или тровања људи, оштећења или уништења возила, путних објеката).
  • лако кварљива роба (захтева брзо организован превоз уз специјална возила са могућношћу регулисања температурног режима у товарном простору. Возила хладњаче обезбеђују ове услове при транспорту.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 54 stranica
  • ТЕХНОЛОГИЈА ТЕРЕТНОГ САОБРАЋАЈА /
  • Školska godina: 2024
  • Seminarski radovi, Saobraćaj
  • Srbija,  Novi Sad,  UNIVERZITET PRIVREDNA AKADEMIJA - Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment FIMEK, u Novom Sadu  

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Komentari