Odlomak

 

Računarska baza od poverenja (Trusted Computing Base, TCB) celovita je kombinacija zaštitnih mehanizama unutar računarskog sistema, koja uključuje hardver, softver i firmver, i za koju se veruje da obezbeđuje primenu sigurnosnih pravila.
Sigurnosni perimetar (security perimeter) predstavlja granicu koja odvaja TCB od ostatka sistema. Mora postojati i nerizičan put (trusted path) koji obezbeđuje korisniku da pristupi TCB-u tako da ga pri tome ne mogu kompromitovati drugi procesi i/ili korisnici.
Računarski sistem od poverenja (trusted computer system) jeste onaj računarski sistem koji koristi nužne mere obezbeđenja hardvera i softvera kako bi omogućio obradu informacija klasifikovanih na više nivoa.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 12 stranica
  • Internet arhitektura -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Informacione tehnologije
  • Srbija,  Beograd,  Visoka tehnička škola strukovnih studija  

Više u Informacione tehnologije

Više u Skripte

Komentari