Odlomak

Opasan otpad je svaki otpad koji će nekom od osobina (zapaljivost, toksičnost, eksplozivnost, nasražljivost, infektivnost, …) ugroziti čoveka, biljni i životinjski svet. Sve je više takvog otpada i sve je šira njihova primena. Skoro da nema oblasti života koja ne koristi takve proizvode ne razmišljajući o njihovoj štetnosti. Opasan otpad najčešće nastaje u industriji, ali i u domaćinstvima, jer se opasne materije nalaze u mnogim proizvodima koji nas okružuju.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Zaštita životne sredine

Komentari