Odlomak

Sklopni aparati niskog napona
† Namjena sklopnih aparata niskog napona (Un≤1kV):

 • „ zaštita (preopterećenja, kratki spoj, zaštita od indirektnog dodira)
 • „ izolacija
 • „ sklapanje u normalnim i izvanrednim pogonskim prilikama

† Podjela:

 • „ osigurači – samostalno prekidaju strujni krug rastaljivanjem vodljivog dijela uzrokovanog djelovanjem električne struje
 • „ sklopke – † namjerom poslužioca ili samostalno (bez intervencije poslužioca) spajamo, odnosno prekidamo strujne krugove
 • † dijelovi za spajanje nalaze se čvrsto vezani u jednom kućištu
 • † prema mogućnosti uklapanja dijele se na:
  • „ teretna sklopka
  • „ motorska sklopka (može uklapati i prekidati struje koje se javljaju pri pokretanju i preopterećenju motora)
  • „ NN prekidač (može uklapati i prekidati struje do struja kratkog spoja)

sklopke
† prema primjeni:

 • „ zaštitne sklopke – zaštita od nedopustivih termičkih i mehaničkih naprezanja kod nedopustivih iznosa struje, napona pogreške i podnapona
 • „ upravljačke sklopke -ovisno o ulozi u tehnološkom procesu uklapaju i prekidaju strujne krugove
 • „ rastavne sklopke- rastavljanje strujnog kruga s vidljivim položajem kontakata ili pokazivačem sklopnog položaja
 • „ komandne sklopke – uklapaju pomoćne strujne krugove (npr. releji)

† Posljednjih nekoliko godina sklopke se tako brzo razvijaju da im se u prosjeku svakih 7 godina udvostručuje prekidna moć. Na taj način dolazi do smanjenja ili uklanjanja prednosti koje na području zaštite mreža i uređaja NN imaju NN osigurači.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Elektrotehnika

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese