Odlomak

1. Osnovni pojmovi kinematike translatornog I rotacionog kretanja
Kinematika je oblast fizike koja se bavi proucavanjem premestanja tela u prostoru i vremenu
ne uzimajuci u obzir uzrok takvog kretanja. Oblik kretanja koji se manifestuje promenom
polozaja tela naziva se mehanicki oblik kretanja. Polozaj tela se odredjuje u odnosu na neko
drugo telo. To telo se naziva uporedno telo ili sistem referencije. Kao sistem referencije
uzimamo dekartov pravougli koordinatni sistem. Ako se materijalna tacka krece po nekoj
krivoj putanji onda se njen polozaj odredjuje pomocu koordinata u svakom trenutku.
X = f1(t)
Y = f2(t)
Z = f3(t)
Polozaj tacke se moze
odrediti i pomocu vektora
polozaja OA=rA cije su
koordinate x, y, z.
r = r(t) ; x = x(t); y = y(t);
z = z(t)
r = x i+y j+z k
Putanja je linija koja spaja sve tacke kroz koje prolazi materijalna tacka. Na osnovu putanje
kretanje se deli na krivolinijsko i pravolinijsko.
Odnos puta i vremena daje brzinu:
v = lim (Dt->0) Dr/Dt
v = dr/dt
|v| = |dr|/dt = ds/dt
v = dx/dt i + dy/dt j +
dz/dt k
Promena brzine u vremenu je ubrzanje:
a = lim (Dt->0) Dv/Dt
a = dv/dt = d2r/dt2
Dv = v’ – v
a = d2x/dt2 i + d2y/dt2 j +
d2z/dt2 k
Pravolinijsko kretanje:
-ravnomerno:
v = const a = 0 ∫ds = ∫v dt s = v t – v t0 t0 = 0 => s = v t

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 42 stranica
  • Fizika Milan NIkolic
  • Školska godina: Milan NIkolic
  • Skripte, Fizika, Saobraćaj
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Fakultet organizacionih nauka  

Više u Fizika

Više u Saobraćaj

Više u Skripte

Jedan komentar na “Skripta iz fizike”

viktor1 says:

HVALA PUNOOO! MNOGO MI JE POMOGLO!

Komentari