Odlomak

Uvod
Kvantitativne metode za poslovno upravljanje ili operacijska istraživanja su kompleksna znanstvena disciplina koja se bavi rješavanjem problema odlučivanja koji imaju podlogu u stvarnosti. Cilj kvantitativnih metoda za poslovno upravljanje je pronalazak najboljeg, tj. optimalnog smjera aktivnosti u problemu odlučivanja u okviru danih restrikcija i ograničenih kapaciteta. Bit kvantitativnih metoda za poslovno upravljanje mogao bi se podijeliti na slijedeće korake:
1. Formulacija problema, tj. postavljanje granica sustava koji se istražuje
2. Konstrukcija modela
3. Modelsko računanje
4. Primjena
Izbor metode za rješavanje problema ovisi o modelu. U nekim slučajevima treba izraditi novu metodu za model, dok se u određenim slučajevima koristimo već poznatim metodama. Metode koje ćemo upoznati:
1. Dual
2. Višekriterijalno programiranje
3. Razlomljeno programiranje
4. Cjelobrojno programiranje
5. Ciljno programiranje
6. Transportni problem
7. Problem asignacije
8. Trgovački putnik
9. Teorija igara
10. Mrežno programiranje
11. Modeli repova čekanja
12. Modeli zaliha

 

 

Linearno programiranje (simpleks metoda)
Metode linearnog programiranja su trenutno najvažniji instrument operacijskih istraživanja. Postoji više metoda za rješavanje problema linearnog programiranja. Jedan od najuspješnijih razvio je Dantzig 1947. godine. Ta metoda zove se simpleks metoda. Linearna optimizacija se bavi minimiziranjem ili maksimiranjem linearne funkcije cilja ovisne o
konačno mnogo varijabli koje zadovoljavaju konačno mnogo dodatnih uvjeta (restrikcija ili ograničenja) zadanih u obliku linearnih jednadžbi ili nejednadžbi, tj. pronalaženje optimalnog rješenja pomoću linearnog programiranja. Linearna optimizacija važna je jer se mnogi praktični problemi mogu formulirati kao problemi linearne ptimizacije, a zatim na jednostavan način riješiti jer su teorija i metode rješavanja linearnih optimizacijskih problema su jednostavne i pregledne. Simpleks metoda je iterativna metoda. Ona polazi od nekog dopuštenog rješenja te ga u nizu koraka poboljšava dok se ne postigne optimalno rješenje.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese