Odlomak

Настанак државе
О настанку државе постоје бројне, веома разноврсне теорије.
Теолошко (религиозно) објашњење настанка државе имало је циљ да државну
власт прогласи за свету и недодирљиву. Према њој „свака власт је од Бога“. Владар је
представник бога на земљи, божји посланик, те према томе и он свој легитимитет заснива
на божанском пореклу. Поданици морају да се односе према таквом владару и таквој
држави са понизношћу и страхом, који осећају и према другим божанским појавама. Ова
теорија везује се за стару античку мисао, да би из ње била преузета и пренета у средњи век,
где је нарочито наглашавана и развијана.
У средњем веку, поред религиозне (теолошке) јако је наглашавана и патријархална
теорија. Патријархална теорија државу схвата као продужетак и развој породице. Развојем
породице, она прераста у род и племе, а оно у државу. Пошто се држава схвата као једна
проширена породица, онда њом треба да управља владар као што отац (патер) управља у
породици, односно старешина у роду или племену. Ова теорија је оправдавала све облике
ауторитарне монархистичке власти јер је монарха схватала као продужетак ауторитета оца
породице. Ова теорија је неприхватљива, јер, се државна организација заснива, углавном
на територијалним, а породица на крвносродничким везама, власт старешине рода се
заснива на моралном, а старешине државе на принудном ауторитету.
Биолошка (органска) теорија настанак и функционисање државе и њених органа
објашњава аналогијом са телесним органима човека (и других живих бића). Спенсер
државу види као јединствену целину која функционише слично живом организму, односно
људском телу. Као што човек има мозак, тако држава има владу. Руке и ноге одговарају
улози и значају сељака и радника. Ова теорија жели да истакне да целина доминира над
деловима и да у држави може бити склада и развоја само ако сви делови беспрекорно
поступају по „сигналима“ и командама које добијају од мозга, односно владе. Из тога следи
да се у држави као целини и њеним појединачним деловима, рецимо, класама, ништа
битно не може мењати, јер је то природни ред ствари. Ове теорије, државу поистовећују са
друштвом што представља озбиљни недостатак.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 71 stranica
  • Sociologija /
  • Školska godina: 2022
  • Seminarski radovi, Sociologija
  • Srbija,  Niš,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Ekonomski fakultet  

Više u Seminarski radovi

Više u Sociologija

Komentari