Odlomak

UVOD

Orhideje (Orchideaceae) su druga najveća porodica među cvetnicama i veće su od porodice trava (Poaceae) ili porodice ruža (Rosaceae). Botaničari priznaju oko 1.000 rodova s 25.000 do 30.000 vrsta. Orhideje naseljavaju gotovo sva staništa osim polarnih i vrućih pustinjskih predela. Ipak, ova porodica, koliko god brojna bila nema predstavnike među vodenim biljkama. I koliko god brojne bile, individualno su vrlo retke. Ove prekrasne biljke su žrtve krčenja šuma i kultiviranja zemljišta, prirodna staništa im se smanjuju i bezobzirno uništavaju. Prašume Kolumbije i Brazila polako nestaju i ustupaju mesto plantažama kafe. Vekovima orhideje predstavljaju egzotiku i mističnost i izuzetno su cenjene zbog lepote i krhkosti, pa ih možete naći kao temu na odevnim predmetima, postoji nakit u obliku orhideja, koriste se u prehrani, često su korištene a kao logotip su ih koristile mnoge prehrambene marke. Vanilla je najpoznatija jestiva orhideja. Osim toga, strastveni sakupljači i danas uništavaju ugrožene vrste iako su iste strogo zaštićene.

SISTEMATIKA ORHIDEJA

Sistematika je znanstvena disciplina koja istražuje raznovrsnost i njihove međusobne veze. Klasifikacija orhideja je u velikoj meri tehničke i praktične prirode i današnje podele priznaju skupine kao oblik podele. Skupine su grupe rodova koje imaju slične karakteristike i koje se mogu koristiti za ukrštanje kako bi se proizveo hibridni rod.
Imena biljaka, odnosno biljnih grupa pišu se na latinskom jeziku (ili u latiniziranom obliku) u skladu s Međunarodnim kodeksom botaničke nomenklature (International Code of Botanical Nomenclature (St Luis Code, 1999)). Imena uzgajanog bilja biljaka pišu se u skladu s Međunarodnim kodeksom nomenklature uzgajanog bilja (International Code of Nomenclature for Cultivated Plants (I.C.N.C.P. or Cultivated Plant Code, 2004)). Sva imena orhideja navode se tim pravilima.
Orhideje možemo podeliti na osnovu mesta rasta(tererističke i epifiti) i
načina(simpodijalne i monopodijalne).
•    Epifiti su biljke koje rastu na drugim biljkama a da im ne uzimaju životne sokove, dakle nisu paraziti. Te biljke se hrane sastojcima iz zraka, rose i kiše.
•    Tererističke orhideje rastu na tlu. Tereristički rodovi su Calanthe, Cymbidium, Cypripedium, Paphiopedilum, Phaius i Pleione.
•    Simpodijalne su one koje imaju razgranatu stabiljku.
•    Monopodijalne karakteriše izražena matična os rasta.

Prilikom klasificiranja, orhideje smo podelili u skupine:
•    Paphiopedilum,
•    Cymbidium,
•    Oncidium,
•    Cattleya,
•    Pleurothallids,
•    Dendrobium,
•    Vanda,
•    Phalaenopsis.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari