Odlomak

 

U mnogim mrežama, uključujući i internet, postoji više transportnih protokola. Prilikom programiranja aplikacija morate da izaberete jedan od raspoloživih protokola transportnog sloja. Kako da se odlučite? Najčešće, tako što pažljivo proučite usluge koje nude raspoloživi protokoli transportnog sloja i onda izaberete protokol sa uslugama koja najviše odgovaraju potrebama date aplikacije. Aplikacija na predajnoj strani šalje poruke kroz svoj soket. Soket predstavlja interfejs između procesa aplikacije i transportnog protokola. Za prenos poruka sa druge strane soketa do “vrata” prijemnog soketa odgovoran je transportni protokol.

Smješten između aplikativnog i mrežnog sloja, transportni sloj predstavlja centralni dio slojevite mrežne arhitekture. Njegova najvažnija uloga je neposredno obezbjeđivanje komunikacionih usluga, procesima aplikacija, koji se izvršavaju na različitim računarima. Jedan od ključnih zadataka transportnog sloja je proširivanje usluge isporuke između dva krajnja sistema koje se obavlja u mrežnom sloju, tako da se ostvari usluga isporuke između dva procesa u aplikativnom sloju, koji se izvršavaju na tim krajnjim sistemima. Proces možemo zamisliti i kao program koji se izvršava na krajnjem sistemu. Ukoliko se procesi izvršavaju na istom krajnjem sistemu, oni međusobno komuniciraju međuprocesnom komunikacijom, koristeći pravila kojima upravlja operativni sistem krajnjeg sistema. Procesi koji se odvijaju na dva različita krajnja sistema međusobno komuniciraju razmjenom poruka kroz računarsku mrežu. Predajni proces pravi poruke i šalje ih u mrežu; prijemni proces prima te poruke i po potrebi odgovara vraćajući poruke.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese