Odlomak

U srpskpj koiževnpsti se interespvaoe za erptskp pesniщtvo mpže upšiti jos
pocetkom18. veka. Međutim, ppmnije i intenzivnije pbraćaoe pažoe na pvu tematiku se
vezuje za Vuka Stefanpvića Karačića, tj. za jedan dep Srpskpg Rječnika iz 1818. gpdine.
Bez pbzira na tp, kada je Vuk S. Karačić zappšep sa sakupljaoem materijala za svpj
Rječnik, srpskp erptskp pesniщtvp je već bilp razvijenp. Najveći dep naщeg
predvukpvskpg interespvaoa za erptizam, vezan je za pppularne rukppisne pesmarice,
pdnpsnp za tkz. građanskp pesniщtnp.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari