Odlomak

Rukovođenje ili menadžment u svim poslovima i organizacionim aktivnostima je ponašanje ljudi koji uz efektivno korištenje dostupnih resursa ostvaruju određene ciljeve. To obuhvata planiranje, organizovanje, vođenje i kontrolisanje organizacije da se postigne određeni cilj.Osoba zadužena za poslovanje jeste menadžer kojeg Proleksis enciklopedija definiše kao “osobu zaduženu za upravljanje i funkcionisanje određenog sastava , organizacije ili njihovih djelova” , a menadžment kao “proces rada s drugima i pomoću drugih na ostvarenju organizacijskih ciljeva u promjenjivoj okolini uz efektivnu i efikasnu upotrebu ograničenih resursa.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari