Odlomak

Potrošač je fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti. Drugim rečima, status potrošača podrazumeva slobodno učešće na tržištu roba ili usluga i niz drugih prava koja su propisana zakonom o zaštiti potrošača.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 10 stranica
  • Ponašanje potrošača -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Beograd,  Beogradska poslovna škola Visoka škola strukovnih studija  

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari