Odlomak

Šta je to SWOT analiza?
Samo ime je skraćenica od Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. Zasniva se na identifikaciji prednosti, tj. Jakih strana, (Strenghts), slabosti (Weaknesses), mogućnosti za
napredeak, šansi (Opportunities), i opasnosti, pretnji (Threats).
Čemu služi i kada se primenjuje?

• Uže značenje:
SWOT analiza se primenjuje kao alat za odredjivanje okvira i mogućih pravaca donošenja strateških odluka a kroz procenu konkurentske pozicije kompanije na tržištu.
• Šire značenje:
SWOT analiza je tehnika za određivanje strategije za postizanje optimalnih ciljeva sistema u uslovima donošenja odluka u prisustvu neizvesnosti i u dinamičkom okruženju.
Ovakvo šire značenje se može primenjivati na personalnom nivou za postizanje ličnih i profesionalnih ciljeva, na nivou dela kompanije za postizanje ciljeva kako izvan tako i unutar kompanije, na nivou cele kompanije, na nivou jednog projekta, itd.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese