Odlomak

U eri sve veće potražnje za energijom i sve većim ograničenjima u eksploataciji konvencionalnih izvora energije, raste i potreba za pronalaženjem sve efikasnijih načina eksploatacije energije iz alternativnih i obnovljivih izvora, koji bi omogućili nesmetani i kontinuirani tehnološki razvoj civilizacije, ali po načelima održivog razvoja. Najsnažniji doprinos ovoj težnji dat je potpisivanjem Kjoto protokola o klimatskim promenama i smanjenju emisije štetnih gasova, 1997. Time je ono postavljeno kao cilj u većini razvijenih zemalja.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Diplomski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese