Odlomak

UVOD
Telemedicina (od starogrčog ,,tele“ : daljina, udaljenost ili odnos prema daljini) označava daljinsku medicinu ili “medicinu na daljinu”. Telemedicina sama po sebi nije medicinska struka, već način na koji medicinske struke realiziraju svoju delatnost. Stoga se govori o teleotorinolaringologiji, telekardiologiji ili telepatologiji.
Eksplozivni razvoj ovih tehnologija je pomogao u uvođenju i stalnom unapređivanju servisa koji se zasnivaju na jednovremenom prenosu podataka, video i audio informacija, poznatim kao multimedijalne aplikacije. U multimedijalne sisteme se mogu svrstati prenosi videa, audio poruka, aplikacija namjenjenih zabavi, edukaciji na daljinu kao i mnogi servisi koji obogaćuju naš život pojednostavljenim pristupom informacijama. Tako se razvio niz aplikacija sa prefiksom “e-” (elektronski), kao što je e-uprava, e-obrazovanje, e-bankarstvo, e-zdravstvo, itd.
Telefon je danas najčešće korišteno tehnološko sredstvo za telemedicinske aktivnosti kao što je npr. pozivanje hitne pomoći ili dobijanje saveta od zdravstvenog radnika. Prvi medicinski savet pomorskim putnicima, korišćenjem radio talasa, ostvaren je 1920. godine.
Značajan momenat u razvoju telemedicine predstavlja otkriće televizije. Prvi put je dvosmerna televizijska veza bila primjenjena 1964. godine u svrhu edukacije i razmene informacija između dve psihijatrijske institucije u SAD-u.
Prvi primer telehirurgije odigrao se 1965. godine kada je kardiohirurg Majkl DeBejki obavio hirurški zahvat na srcu u SAD, a postupak uživo prenosio bolnici u Ženevi, koristeći satelit. U novije vreme razvoj satelitskih komunikacija, računarskih mreža, Interneta, videokonferencijskih sistema i mobilne telefonije olakšao je prenos svih tipova informacija, uključujući video informacije, i samim tim proširio mogućnosti za telemedicinske primene. Internet ima rastuću popularnost kao izvor medicinskih informacija i daje nove osnove za razvoj telemedicine.

1. TELEMEDICINA

Osnovni cilj zdravstveno-informatičke delatnosti jeste organizacija, racionalizacija i funkcionisanje zdravstvene službe na optimalan način, odnosno poboljšanje kvaliteta medicinskog rada, obezbeđenje tačne, potpune i blagovremene informacije kao i smanjenje troškova zdravstvene zaštite. Danas je u velikoj meri, posebno u velikim klinikama ili bolnicama, zastupljena tzv. telemedicina, odnosno prenos medicinskih informacija na daljinu (bilo da je u pitanju sama bolnica ili razmena podataka preko Internet-a). Da bi se pomenuta radnja obavljala bez poteškoća (u prenosu, čitanju odnosno obradi i skladištenju podataka) mora se pristupiti određenom stepenu standardizacije u oblasti medicine ili medicinske informatike.
„Telemedicina je nova tehnologija, koja doživljava revolucionarni razvoj i procvat kao uspešna integracija svih oblasti medicine, kompjutera i telekomunikacionih tehnologija, a koja već četiri decenije omogućаva bržu, bolju i jeftiniju zdravstvenu zaštitu širom svieta. To je razmena svih bitnih medicinskih informacija u obliku teksta, slike, video zapisa i zvuka, bez obzira na udaljenost, a u cilju dijagnostike, konsultacije, edukacije ili zajedničkih istraživanja, onda kad to nije moguće neposredno. Telemedicina može biti od velike pomoći svakom lekaru da svoje mišljenje o pacijentu interaktivno proveri jednim ekspertskim mišljenjem stručnjaka iz bilo kog dela sveta. Dovoljno je da sve karakteristike na osnovu kojih postavlja dijagnozu, u digitalnom obliku pošalje na konsultaciju specijalisti ili ustanovi koja pruža tu novu vrstu usluga. „

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 16 stranica
  • Medicinska statistika i informatika -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Medicina
  • Srbija,  Niš,  UNIVERZITET U NIŠU - Medicinski fakultet  

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari