Odlomak

Iako ne postoji potpuna i precizna definicija masovne fizičke kulture, mo-že se reći prema načinu upotrebe ovog termina, da je to aktivno masovno (veliko) angažovanje dece, omladine i građana u različitim segmentima fizičke kulture u ko-jima uzima učešće veliki broj dece i građana (Ilić, 2006).
U tom smislu, skolstvo se svrstava u takvu vrstu manifestacije, iako je pozna-to da je to sistem fizičkog vežbanja, sa idejnom osnovom i određenim ciljevima, na-stao u Češkoj, a proširio se u ostale slovenske države. Međutim, činjenica je da je okupljao veliki broj dece, omladine i građana, oba pola, raznih profesija i različi-tog socijalnog statusa.
Sport zauzima važno mesto u današnjoj populacionoj kulturi. Uprkos tome, malo ko zna ko je najviše doprineo njegovoj prvobitnoj popularizaciji i omasovljenju.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Sport

Komentari

Click to access the login or register cheese