Odlomak

Transfuzija krvi je prenošenje krvi ili krvnih produkata jedne osobe u cirkulaciju druge osobe. Testiranje krvi se radi probama aglutinacije, ABO Ag sistema i Rh sistema. ABO sistem – Najznačajniji sistem, koji se nalazi na skoro svim ćelijama. Sinteza ovih Ag se vrši preko gena. Prirodna antitela ovog sistema su IgM klase, koji aktiviraju komplement, intravaskularno hemoliziraju eritrocite neodgovarajuće grupe. Rh sistem – Ag se nalaze samo na eritrocitima, ima ih oko 50, ali najznačajniji su Rh-D i Ag-i. Oni su odgovorni za hemoliznu bolest novorođenčeta ili kasne posttransfuzione reakcije.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 11 stranica
  • Interna medicina 2 dr.Ranko Savić
  • Školska godina: dr.Ranko Savić
  • Seminarski radovi, Skripte, Medicina
  • Srbija,  Beograd,  Visoka medicinska škola strukovnih studija 'Milutin Milanković u Beogradu  

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari