Odlomak

Osiguranje je udruživanje sredstava fizičkih i pravnih lica radi zajedničkog snošenja rizika, sprečavanje nastanka šteta, osiguravanje društvene imovine i života. Osiguravajuće organizacije, na principu uzajamnosti i solidarnosti, obezbeđuje ekonomsku zaštitu imovine i lica od mogućih rizika. Osiguravanjem imovine i lica obrazuju se sredstva i rezerve iz premije osiguranika, u skladu sa ekonomskim interesima osiguranika i osiguravajućih organizacija.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Osiguranje

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari