Odlomak

Ključan faktor same sportske organizacije je menadžment i sportski menadžment i ovim radom želimo da proučimo i definišemo pojmove vezane za organizaciju sportskog događaja. Sama organizacija sportskih događaja je vrlo kompleksna i zahtjeva veliki broj detalja koji se moraju uzeti u obzir prilikom samog planiranja, organizacije i same izvedbe. U ovom radu posvetićemo se organizaciji velikih – mega svjetskih događaja koji su posjećeni od velikog broja ljudi.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 13 stranica
  • Organizacija događaja prof. dr Velibor Vukajlović
  • Školska godina: prof. dr Velibor Vukajlović
  • Seminarski radovi, Skripte, Turizam/Ugostiteljstvo
  • Bosna i Hercegovina,  Banja Luka,  Panevropski univerzitet Apeiron u Banja Luci   BANJA LUKA

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari