Odlomak

UVOD

Bankarsko poslovanje poslednjih nekoliko decenija karakterišu velike promene koje su posledica različitih faktora. Tradicionalno bankarsko poslovanje, koje je trajalo sve do 1960-ih godina prošlog veka doživelo je transformaciju u savremeno bankarsko poslovanje pod uticajem mnogobrojnih faktora od kojih su najznačajniji internacionalizacija i globalizacija, deregulacija poslovanja, informatička revolucija, povećana konkurencija i koncentracija u bankarstvu i drugi faktori. Pod uticajem navedenih faktora tradicionalno bankarstvo se menja u savremeno što podrazumeva promenu celokupne poslovne filozofije i postulata na kojima je počivalo tradicionalno bankarstvo.
Investicione banke predstavljaju elitu Wall Street-a, a tu su reputaciju zaslužile zbog vrste usluga koje pružaju. Investicione banke su finansijski posrednici koji korporacijama pomažu da prikupe potrebna sredstva, međutim ta je definicija suviše kratka da bi tačno objasnila mnoge vredne i rafinirane usluge koje te institucije pružaju svojim klijentima. Bez obzira na ime, investicione banke nisu banke u uobičajenom smislu te reči, što znači da one nisu finansijski posrednik koji prima depozite i zatim ih plasira na tržištu. Uz upis inicijalnih emisija deonica i obveznica investicione banke igraju i centralnu ulogu kao organizatori spajanja i preuzimanja, posrednici pri kupovini i prodaji kompanija, i kao privatni brokeri veoma bogatih pojedinaca. Neke od najpoznatijih investicionih banaka su Morgan Stanley, Merrill Lynch, Salomon Brothers, First Boston Corporation, te Goldman Sachs.
Investicione banke su po obimu kapitala najsnažniji i najmoćniji učesnici na tržištu kapitala svake zemlje.

 

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Diplomski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese