Odlomak

UVOD

Internet u marketinškoj komunikaciji možemo razmatrati kao medij, oblik komunikacije ili prodaje.
Putem Interneta poduzeća mogu 24 sata dnevno utjecati na potrošače te u virtualnim prodavaonicama prodavati svoje proizvode ili usluge.
Za marketing korporacijski web potreban je plan.
Prvo što u planu marketing web mjesta moramo učiniti je utvrditi kojim će se internetskim direktorijima, tražilicama, portalima, diskusijskim skupinama i dostavnim listama prijaviti web mjesto, kako bi osnovne informacije o njemu bile raspoložive na onim mjestima na Internetu koja posjećuje najveći broj korisnika.
Ciljevi koji će se postaviti planom marketinga moraju biti realistični i specifični, odnosno konkretni.

Aktivnosti plana moraju biti usmjerene prema glavnom cilju, a to je ostvarivanje ekonomskih učinaka odnosno, stvaranje prihoda putem web mjesta.
Cilj ovog seminara je pobliže objasniti najdjelotvornije tehnike marketing         korporacijskog web mjesta, čimbenike koji utječu na djelotvornost korporacijskog web mjesta te prednosti i nedostatke oglašavanja putem interneta.

RAZVIJANJE PLANA MARKETINGA KORPORACIJSKOG WEB-A

Plan marketinga pretpostavka je za poticanje i osvarenje rasta svekog poslovanja. To je vodič za donošenje poslovnih odluka koji bi trebao osigurati da svatko, uključujući menadžere, njihove savjetnike i izvršne djelatnike obavlja svoje konkretne zadatke u skladu s općim ciljevima poslovanja tvrtke.
Navedeno vrijedi i za sličaj elektroničkog poslovanja.. Dobro promišljen, razrađen i institucionaliziran plan marketinga korporacijskog web mjesta omogućit će ostvarivanje maksimalnih poslovnih učinaka uz utrošak minimuma sredstava.
Prvo što planom marketinga web mjesta treba učiniti jest utvrditi kojim će se internetskim direktorijima, tražilicama, portalima, diskusijskim skupinama i dostavnim listama prijaviti web mjesto, kako bi osnovne ifrmacije o njemu bile raspoložive na onim mjestima na internetu koja posjećuje najveći broj korisnika.
Planom marketinga treba predvidjeti i stvoriti pretpostavke koje će omogućiti da korporacijsko web mjesto posjeti određeni broj klijenata koji do njega nisu došli putem direktorija, tražilica ili portala. Za koji god se tip marketinške kompanije tvrtka odlučila, ona mora navesti klijente da „ prošetaju“ njenim web mjestom i, po mogućnosti, naruče od ponuđene robe i usluga. Sredtva namijenjena marketingu web mjesta treba smatrati sastavni dijelom troškova poslovanja. Bit će optimalno da plan marketinga i podržavajući budžet namijenjen promidžbi  i oglašavanju obuhvate razdoblje od 6 mjeseci do godine dana.
Ciljevi koji će se postaviti planom marketinga moraju biti realistični i specifični, odnosno konkretni. Da bi se to postiglo, valja prikupiti sve dostupne relevantne informacije, prvenstveno iz sljedećih izvora:

•    vlastitih unutarnjih evidencija
•    javnih izvora, kao što su statističke agencije, agencije za gospodarsko planiranje, gospodarske komore i strukovna udruženja, novine, stručni časopisi, banke, konzultantske tvrtke, fakulteti, istraživački instituti i drugo.
•    putem ciljanih projekata istraživanja tržišta

Web mjesto valja analizirati sa stajališta promidžbe i njenih potencijalnih poslovnih učinaka. Prije svega, valja pronaći konkretne odgovore na sljedeća pitanja:

•    Što potencijalni posjetitelj percipira kao glavnu svrhu korporacijskog web mjesta?
•    Koji profil potrošača može biti zainteresiran za korporacijsko web mjesto?
•    Što je to što web korporacijsko mjesto nudi, a što ga razlikuje od sličnih web mjesta?

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Grafički dizajn

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese