Odlomak

Lirska narodna poezija uglavnom je vezana za narodne običaje i obrede ili za ljubavne doživljaje i žalosti zbog izgubljenih ljubljenih i srodnika. Nisu imale ujednačen broj stihova, a raznorodan je bio i spektar napeva i melodija koji su ih pratili. Obredi uz koje su se pevale ove pesme na području Novog Pazara su ispevane i imaju dvosmisleno značenje.  Sama reč usmeno , govori nam da pesme nisu ostale nigde zapisane već su prenošene sa generacije na generaciju. Nažalost , sve je manje onih koji pokazuju interesovanje za takvu vrstu poezije , pa na neki način ona i izumire.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari