Odlomak

U ovom radu pažnja je fokusirana na tri glavna indikatora smera u kojem se kreće određeno preduzeće, odnosno na tri relevantna elementa faze ili koraka usmerenja: viziju, misiju i strateške ciljeve.
 Vizija podrazumeva: aspiracije, vrednosti i filozofiju preduzeća u generalnom smislu.
 Iskaz o misiji transformiše široke vizije u konkretniji iskaz o svrsi preduzeća.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Bezbednost

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari