Odlomak

Ponašanje potrošača bismo mogli da posmatramo i kao završnu fazu koja obeležava uspešan ili neuspešan marketinški program privrednog društva, odnosno samo preduzeće koje prati trendove tehnoloških dostignuća može stvoriti dobar proizvod ili uslugu  koji su prihvatljivi sa aspekta zakonske i pravne regulative u društvu što mu svakako automatski ne garantuje da će postići uspeh na tržištu roba ili usluga.

Potrošači kao direktan partner privrednom subjektu, moraju neprekidno biti u centru pažnje preduzeća, odnosno marketinškog istraživanja i ponašanja marketing timova što svakako predstavlja prvi korak za  realizaciju obostranog zadovoljstva-  zadovoljstvo i potrošača i preduzeća. Marketinškim istraživanjima pruža se mogućnost preduzeću da identifikuje osnovna pitanja na koja treba dati odgovore kako bi se na adekvatan način  zadovoljile želje i potrebe potrošača i realizovala uspešna prodaja.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 16 stranica
  • Marketing Slavko Kovacevic
  • Školska godina: Slavko Kovacevic
  • Seminarski radovi, Skripte, Marketing/PR
  • Srbija,  Beograd,  ALFA UNIVERZITET - Fakultet informacionih tehnologija  

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari