Odlomak

Rad i sa njim povezan menadžment je središnja odlika savremenog društva, i većini ljudi na rad odlazi mnogo vremena koje im je na raspolaganju u toku pretežnog dijela svoga života, a materijalna nagrada koju njime stiču određuje životni standard, i u značajnoj mjeri i njihov društveni položaj.

U svakodnevnom životu često susrećemo riječi ,,motivi,motivatori i motivacija“.Ove riječi potiču sa prostora psihologije, i uglavnom su vezane za pokretače ljudske aktivnosti, i to bi bilo zajedničko određenje i za motiv i za motivaciju.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Ljudski resursi

Više u Menadžment

Više u Skripte

Komentari