Odlomak

UVOD

U seminarskom radu obrađena je tema „Uticaj informacionih sistema na donošenje marketing odluka.“ Sam rad je koncipiran na način da je na samom početku objašnjeno šta zapravo predstavlja donošenje odluka i ko ih donosi. Zatim je definisan pojam marketing odluka gdje će biti govora o karakteru marketing odluka, marketing sredini, marketing analizi, te postupku donošenja marketinških odluka. U slijedećem dijelu seminarskog rada akcenat je stavljen na pojam i svrhu MIS-a, komponente i podsisteme MIS-a. Sami kraj  predstavlja sumiranje predhodno dva opisana pojma i četvrti dio se odnosi na uticaj informacionih sistema na donošenje marketing odluka.
Marketinške odluke se donose sa ciljem da se doprinese uspostavljanju sklada između potencijala preduzeća i potražnje za proizvodima i uslugama preduzeća. To su odluke koje imaju širi uticaj i na koje javnost veoma često reaguje.
Marketing informacioni sistem se definiše kao sistematsko i kontinualno prikupljanje, analiza i prezentiranje podataka za donošenje marketing odluka. MIS se stvara sa ciljem da se obezbjedi osnova za racionalno donošenje marketing odluka.
Marketinški informacioni sistem može značajno da doprinese efektivnijem formulisanju problema odnosno prilika koje iniciraju sam proces odlučivanja, snadbjevajući donosioce odluka potrebnim informacijama i „upravljačkim alatima“,
Informacije, koncepti i „alati“ koje pruža MIS mogu znatno da doprinesu procesu odlučivanja – stimulisanjem imaginacije i kreativnog mišljenja menadžera te proširivanjem domena  alternativnih pravaca pri donošenju marketinških odluka.

1. DONOŠENJE ODLUKA

Donošenje odluka ili odlučivanje je proces biranja između više mogućnosti. To je temeljni misaoni proces koji se sastoji od prepoznavanja i biranja mogućih rješenja koja vode do nekog željenog stanja. Odlučivanje rezultira odabirom akcije koju treba poduzeti ili strategije koju treba primijeniti u praksi. Osnovna razlika između  managera i ostalih zaposlenih je razina i tip odluka koje oni donose.

Ono što je najteže i najodgovornije u rukovođenju jest donošenje odluka.
Donošenje odluka, odnosno sposobnost i odgovornost odlučivanja je osobina koja je svojstvena samo manjem broju poslovnih ljudi. Iz godine u godinu, iz dana u dan formuliraju se nove i nove teorije rukovođenja, brojne ankete i istraživanja širom svijeta donose ruzultate o najnovijim spoznajama iz tog područja. Neke su čak međusobno oprečne. Dok jedne daju prednost moralnim kvalitetama, druge stavljaju na prvo mjesto stručnost, a treće inteligenciju, liderstvo i slično. Konačno mjerilo je ipak stupanj objektivnog poslovnog uspjeha. U povijesti biznisa bilo je i neobrazovanih ljudi, onih koji su započeli posao s neznatnim kapitalom, ali su imali jednu dobru osobinu: osjećaj za donošenje pravih odluka u pravo vrijeme. Nakon toga je za njih bilo manje važno jesu li te odluke bile plod intuicije, inteligencije, ili puke sreće. Konačni uspjeh je njihova najbolja potvrda.

Manager mora stalno imati na umu kako njegove odluke utječu na podređene i organizaciju u cjelini. Za razliku od toga, “one koji rade”, zaposlene, zanima samo kako neka odluka managera utjeće na njih. Na koji način manager odlučuje, to ujedno određuje i njegovu uspješnost i uspješnost tvrtke koju vodi.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese