Odlomak

U V O D

1.    Okviri za definisanje menadžmenta

Definiši proces upravljanja.
Najpoznatije definicije menadžmenta su:

1)Upravljati znači predviđati, planirati, komandovati, koordinirati i kontrolisati.Fajol.
2)Proces kroz koji odabrana grupa ljudi usmerava sve zaposlene u kompaniji prema zajedničkom zadatom cilju.Masi i Daglas.
3)Koordiniranje različitih resursa u procesu planiranja, organizovanja, usmeravanja i kontrole usmereno prema utvrđenim zajedničkim ciljevima. Kunc i O’Donel.

Upravljanje (management) je proces planiranja,organizovanja,motivisanja i kontrole u pravcu postizanja određenih kompanijskih ciljeva.

Definiši rukovođenje.
Rukovođenje (leadership) je alokacija ponašanja pojedinaca i grupa usmerena ka definisanim ciljevima kompanije. Rukovođenje je proces koji je uži od upravljanja,odnosno ono može biti deo procesa upravljanja odnosno njegove treće faze – motivacije.

Definiši usmeravanje.
Usmeravanje (directing) je još uža aktivnost, koja je deo rukovođenja, a označava upućivanje radnika (zaposlenog) na konkretan zadatak, koji ne mora da bude u sastavu aktivnosti definisane ugovorom o zaposlenju.

Upravljanje je univerzalna aktivnost a njegovi principi su primenljivi u svim oblastima ekonomije i društva, prozvodnje, bankarstva, trgovine, poljoprivrede, sporta, vojske, umetnost, zdravstvo, religija i međunarodno poslovanje.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese